Përdorimi/Abuzimi i substancave

SHPRESË DuPage

Po luftoni me përdorimin e opioideve? Gjeni ndihmë me HOPE DuPage. Një degë e Departamentit të Shëndetit të Qarkut DuPage, HOPE DuPage ka burime për reduktimin e aksesit të drogës, reduktimin e keqpërdorimit të opioideve, promovimin e promovimit, edukimit dhe reagimit ndaj mbidozës, si dhe ndihmën për trajtimin dhe shërimin

Linja e Ndihmës së Opioideve IL

Telefononi 833-234-6343 ose shkruani "HELP" në 833234 për të marrë ndihmë. Linja e tyre e ndihmës është i vetmi burim publik mbarëkombëtar për gjetjen e trajtimit të përdorimit të substancave dhe shërbimeve të rimëkëmbjes në Illinois. Linja e Ndihmës u referohet qindra ofruesve të trajtimit dhe rikuperimit në të gjithë Illinois dhe ata nuk operojnë asnjë program trajtimi. Shërbimet e linjës së ndihmës janë gjithmonë falas dhe konfidenciale.