Kujdesi për borxhin mjekësor DuPage

Ndihma e familjeve në qarkun DuPage për të trajtuar borxhin e tyre mjekësor

A keni vështirësi të paguani për faturat tuaja mjekësore? Ne mund të jemi në gjendje të ndihmojmë!

Kujdesi për borxhin mjekësor DuPage
  • Ndihmon banorët e Qarkut DuPage të aplikojnë për programe të ndihmës financiare (Ne nuk paguajmë faturat!)
  • E disponueshme për njerëzit me DHE pa sigurim
  • Të gjitha faturat mjekësore të kaluara ose të tanishme, duke përfshirë spitalin, ambulancën, kujdesin special, etj. dhe ato në koleksione kualifikohen për rishikim
  • Shërbimet ofrohen personalisht ose praktikisht pa kosto

Kërkesat:

  • Duhet të jetojë në DuPage County, por shërbimet e ofruara jashtë qarkut kualifikohen për rishikim.
  • Të gjitha statuset e emigracionit të mirëseardhura!

Broshura e programit (anglisht + spanjisht)