Na kontaktoni

Stafi është i disponueshëm për t'iu përgjigjur pyetjeve ose për të adresuar shqetësimet nga ora 08:00 deri në orën 16:00, nga e hëna deri të premten. Për më tepër, zyra jonë është e hapur për vizita personale të martën, të mërkurën dhe të enjten (shih adresën më poshtë). Ju lutemi vini re: Ne jemi të mbyllur për drekë nga ora 12:00 deri në 13:00.

Koalicioni DuPage Shëndetësor
511 Thornhill Drive, Suite C
Carol Stream, IL 60188