Paggamit/Pag-abuso sa Substance

HOPE DuPage

Nakikibaka sa Paggamit ng Opioid? Humanap ng tulong sa HOPE DuPage. Isang sangay ng DuPage County Health Department, HOPE DuPage ay may mga mapagkukunan para sa pagbabawas ng pag-access sa droga, pagbabawas ng maling paggamit ng opioid, pagtataguyod ng promosyon, edukasyon, at pagtugon sa labis na dosis, at pagtulong sa paggamot at pagbawi.

Helpline ng IL Opioid

Tumawag sa 833-234-6343 o i-text ang "HELP" sa 833234 para makakuha ng tulong. Ang kanilang Helpline ay ang tanging statewide, pampublikong mapagkukunan para sa paghahanap ng mga serbisyo sa paggamot sa paggamit ng substance at pagbawi sa Illinois. Ang Helpline ay tumutukoy sa daan-daang mga provider ng paggamot at pagbawi sa buong Illinois, at hindi sila nagpapatakbo ng anumang mga programa sa paggamot. Palaging libre at kumpidensyal ang mga serbisyo ng helpline.