Używanie/nadużywanie substancji

Mam nadzieję, że DuPage

Zmagasz się z używaniem opioidów? Znajdź pomoc dotyczącą HOPE DuPage. Oddział Departamentu Zdrowia hrabstwa DuPage, HOPE DuPage dysponuje środkami na ograniczanie dostępu do narkotyków, ograniczanie nadużywania opioidów, promowanie promocji, edukację i reagowanie na przedawkowanie oraz pomoc w leczeniu i rekonwalescencji

Infolinia dotycząca opioidów IL

Zadzwoń pod numer 833-234-6343 lub wyślij wiadomość o treści „HELP” pod numer 833234, aby uzyskać pomoc. Ich infolinia jest jedynym ogólnostanowym, publicznym źródłem pomocy w znalezieniu usług leczenia uzależnień i powrotu do zdrowia w Illinois. Infolinia odnosi się do setek usługodawców zajmujących się leczeniem i rekonwalescencją w Illinois, którzy nie prowadzą żadnych programów leczenia. Usługi infolinii są zawsze bezpłatne i poufne.