DUPAGE POLITIKA E PRIVATËSISË KOALICIONI SHËNDETËSOR
10 janar 2023
Kjo politikë përshkruan bazën mbi të cilën çdo informacion personal që ne mbledhim nga ju, ose që ju na jepni, do të përpunohet nga ne dhe se si e përdorim atë. Duke vizituar www.accessdupage.org dhe nënsajtet e saj, nëse ka, ju po pranoni dhe pranoni praktikat e përshkruara në këtë politikë dhe Kushtet tona të përdorimit shoqërues. Nëse nuk jeni dakord me këtë Politikë të Privatësisë ose Kushtet e Përdorimit, ju lutemi mos përdorni faqen e internetit të Koalicionit Shëndetësor DuPage.
Ky njoftim i privatësisë zbulon praktikat e privatësisë për accessdupage.org ("Uebfaqja"). Ky njoftim për privatësinë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur nga Uebfaqja, përveç rasteve kur deklarohet ndryshe.
DuPage Health Coalition mbledh informacione kur ju vizitoni faqen e internetit, krijoni një llogari për regjistrimin në program, modifikoni informacionin e llogarisë tuaj ose bëni një donacion. Më poshtë janë përshkruar llojet e informacionit të mbledhur, si drejtpërdrejt nga ju (përfshirë informacionin teknik të regjistruar automatikisht nga serverët tanë) ashtu edhe në mënyrë indirekte përmes mbledhjes së informacionit nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta.
Ju na autorizoni të përdorim, ruajmë dhe përpunojmë ndryshe çdo informacion personal që lidhet me ju dhe ju identifikon, duke përfshirë por pa u kufizuar në emrin dhe adresën tuaj, në masën e arsyeshme të nevojshme për të ofruar shërbimet që janë të disponueshme përmes faqes së internetit, si dhe përdoret nga të tjerët, siç përshkruhet më poshtë.
Mbledhja, përdorimi dhe ndarja e informacionit
Ne do të mbledhim dhe përpunojmë të dhëna dhe informacione nga ju, duke përfshirë sa vijon:
Informacioni që na jepni. Ky është informacion rreth jush që na jepni duke plotësuar formularët në faqen e internetit ose duke korresponduar me ne përmes postës elektronike, mesazheve elektronike ose ndryshe. Ai përfshin, por nuk kufizohet në, informacionin që jepni kur bëni një donacion, kur regjistroheni për përdorim ose pjesëmarrje në ngjarje përmes faqes sonë, abonoheni në buletinin tonë ose komunikoni me anëtarët e ekipit tonë nëpërmjet faqes së internetit. Informacioni që na jepni mund të përfshijë emrin tuaj, adresën, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit, informacionin e kartës së kreditit, përshkrimin personal, shumën e dhurimit dhe çdo informacion tjetër të dhënë.
Ne përdorim shitësit e palëve të treta për donacione në internet dhe faqja e internetit mund të përmbajë lidhje me dhe nga faqet e internetit të rrjeteve tona partnere, reklamuesve dhe filialeve. Nëse ndiqni një lidhje në ndonjë nga këto faqe interneti, ju lutemi vini re se këto faqe interneti kanë politikat e tyre të privatësisë dhe ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi ose detyrim për këto politika. Ju lutemi kontrolloni këto politika përpara se të dërgoni ndonjë të dhënë personale në këto faqe interneti. Për donacionet e bëra për Koalicionin Shëndetësor DuPage përmes faqes së internetit, ne përdorim GiveLively.org dhe Stripe.com
Politika e privatësisë Give Lively mund të rishikohet në https://www.givelively.org/privacy.
Stripe është një shitës pagesash i palës së tretë që i nënshtrohet Standardeve të Sigurisë së të Dhënave të Industrisë së Kartës së Pagesave. Politika e privatësisë Stripe mund të rishikohet në https://stripe.com/privacy.
Zbulimi i informacionit tuaj
Ju pranoni që ne kemi të drejtë të ndajmë informacionin tuaj personal me palët e treta të zgjedhura, duke përfshirë:
- filialet tona; dhe
-kontraktorët, ofruesit e shërbimeve dhe palët e tjera të treta që përdorim për të mbështetur aktivitetet tona bamirëse;
-për të përmbushur qëllimin për të cilin ju jepni informacionin, për çdo tjetër qëllimi i zbuluar nga ne kur ju jepni informacionin ose për ndonjë qëllim tjetër me pëlqimin tuaj.
  Ne gjithashtu do t'ua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta nëse jemi të detyruar të zbulojmë ose ndajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të respektojmë çdo detyrim ligjor, ose për të zbatuar ose zbatuar kushtet tona të përdorimit dhe marrëveshje të tjera; ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Koalicionit Shëndetësor DuPage, mbështetësve tanë ose të tjerëve.
  Nëse nuk na kërkoni, ne mund t'ju kontaktojmë me email në të ardhmen për të ndarë programin iinformacion ose ndryshime në këtë politikë të privatësisë.
  Siguria
  Ne marrim masa paraprake për të mbrojtur informacionin tuaj. Kur dorëzoni informacione të ndjeshme përmes faqes së internetit, informacioni juaj mbrohet si në linjë ashtu edhe jashtë linje.
  Kudo që mbledhim informacione të ndjeshme (siç janë të dhënat e kartës së kreditit), ai informacion është i koduar dhe na transmetohet në një mënyrë të sigurt. Ju mund ta verifikoni këtë duke kërkuar për një ikonë të bllokimit të mbyllur në fund të shfletuesit tuaj të internetit ose duke kërkuar "https" në fillim të adresës së faqes së internetit.
  Ndërsa ne përdorim enkriptimin për të mbrojtur informacionin e ndjeshëm të transmetuar në internet, ne gjithashtu mbrojmë informacionin tuaj jashtë linje siç përshkruhet më poshtë. Kompjuterët/serverët në të cilët ne ruajmë informacione personale të identifikueshme mbahen në një mjedis të sigurt.
  Si e mbrojmë informacionin
  Ne marrim hapa të arsyeshëm komercialisht për të mbrojtur informacionin personal dhe informacione të tjera nga humbja, keqpërdorimi dhe aksesi, zbulimi, ndryshimi ose shkatërrimi i paautorizuar. Ju lutemi, kuptoni, megjithatë, se asnjë sistem sigurie nuk është i padepërtueshëm. Ne nuk mund të garantojmë sigurinë e bazave tona të të dhënave, as nuk mund të garantojmë që informacioni që ju jepni nuk do të përgjohet gjatë transmetimit tek dhe nga ne përmes internetit. Në veçanti, e-mail-i i dërguar në ose nga Platforma mund të mos jetë i sigurt dhe, për këtë arsye, duhet të keni kujdes të veçantë për të vendosur se çfarë informacioni na dërgoni përmes postës elektronike. Ju lutemi, mos i ndani informacionet personale private me email të pakriptuar pasi mund t'ju ekspozojë ndaj hakerimit të të dhënave dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë e informacionit të ndarë në këtë mënyrë. Ne ju inkurajojmë të na telefononi nëse keni shqetësime se si të ndani në mënyrë të sigurt tuajin 
  iinformacion me ne.
  Për të ndihmuar në parandalimin e aksesit të paautorizuar, ruajtjen e saktësisë së të dhënave dhe për të siguruar përdorimin e saktë të informacionit, ne kemi vendosur procedura të përshtatshme fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar informacionin që mbledhim. Faqja jonë e internetit përdor një Siguri të Shtresës së Transportit, teknologjinë standarde të sigurisë për krijimin e një lidhjeje të koduar midis një serveri në internet dhe një shfletuesi. Kjo lidhje siguron që të gjitha të dhënat e kaluara midis serverit të uebit dhe shfletuesve të mbeten private. Të gjitha transaksionet e dhurimeve në internet trajtohen nga shitësit në përputhje me Industrinë e Kartave të Pagesave (PCI). PCI i referohet standardeve teknike dhe operacionale që bizneset duhet të ndjekin për të siguruar që të dhënat e kartës së kreditit të ofruara nga mbajtësit e kartave janë të mbrojtura.
  Partnerët
  Partnerët përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 
  Google Analytics. DuPage Health Coalition përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google, Inc. ("Google"). Google Analytics përdor "cookies", të cilat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë se si përdoruesit e përdorin faqen. Informacionet e tjera të krijuara nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit (duke përfshirë adresën tuaj IP) do të transmetohen dhe ruhen nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Google do ta përdorë këtë informacion për qëllimin e vlerësimit të përdorimit tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet për operatorët e faqeve të internetit dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Google gjithashtu mund t'ua transferojë këtë informacion palëve të treta kur kërkohet nga ligji, ose kur këto palë të treta përpunojnë informacionin në emër të Google. Google nuk do ta lidhë adresën tuaj IP me asnjë të dhënë tjetër të mbajtur nga Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë, ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe interneti. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni përpunimin e të dhënave për ju nga Google në mënyrën dhe për qëllimet e përcaktuara më sipër. Google Analytics mbledh informacione në mënyrë anonime. Ai raporton tendencat e faqes në internet pa identifikuar vizitorë individualë. Ju mund të tërhiqeni nga Google Analytics pa ndikuar në mënyrën se si vizitoni faqen tonë - për më shumë informacion mbi tërheqjen nga gjurmimi nga Google Analytics në të gjitha faqet e internetit që përdorni, vizitoni këtë Google faqe.
  Makinat e kërkimit dhe faqet e tjera Motorët e kërkimit dhe faqet e tjera që nuk janë të lidhura me DuPage Health Coalition, si archive.org ose google.com, mund të zvarriten faqen e internetit dhe të vënë në dispozicion të publikut përmbajtje të disponueshme publikisht dhe postime nga faqja e internetit. Faqja e internetit mund të përmbajë gjithashtu lidhje me faqet e tjera të internetit. Koalicioni Shëndetësor DuPage nuk është përgjegjës për praktikat e privatësisë së faqeve të tilla të internetit. Koalicioni Shëndetësor DuPage inkurajon vizitorët dhe përdoruesit e tij që të jenë të vetëdijshëm për motorë të tillë kërkimi dhe faqe të tjera kur largohen faqen e internetit dhe për të lexuar deklaratën e privatësisë së çdo faqe interneti që ata vizitojnë.
  Lidhje me faqet e jashtme të internetit Faqja e internetit e DuPage Health Coalition mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. Koalicioni Shëndetësor DuPage nuk ka kontroll mbi praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e atyre faqeve të internetit dhe për këtë arsye nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose politikat e privatësisë së atyre faqeve të internetit të palëve të treta. Ju duhet të kontrolloni politikën e zbatueshme të privatësisë së palëve të treta dhe kushtet e përdorimit kur vizitoni ndonjë uebsajt tjetër.
  Qasja juaj dhe kontrolli mbi informacionin
  Ju mund të bëni sa më poshtë në çdo kohë duke na kontaktuar në i[email protected] ose në 630-510-8720:

  - Tërhiqeni nga çdo kontakt i ardhshëm nga ne;
  -Shiko çfarë të dhënash kemi për ju, nëse ka;
  -Të ndryshojmë/korrigjojmë çdo të dhënë që kemi për ju;
  - Na bëni të fshijmë çdo të dhënë që kemi për ju; dhe
  -Shprehni çdo shqetësim që keni në lidhje me përdorimin tonë të të dhënave tuaja.
   Ju gjithashtu mund të tërhiqni pëlqimin tuaj për këtë politikë në çdo kohë duke na kontaktuar drejtpërdrejt në [email protected].
   Ndryshoni në politikën tonë të privatësisë
   Çdo ndryshim që bëjmë në politikën tonë të privatësisë në të ardhmen do të publikohet në këtë faqe. Nëse bëjmë ndryshime materiale në mënyrën se si i trajtojmë të dhënat personale të përdoruesve tanë, ne do t'ju njoftojmë përmes një njoftimi në faqen e internetit. Ju lutemi, kontrolloni përsëri shpesh për të parë çdo përditësim ose ndryshim në politikën tonë të privatësisë.
   Data e rishikimit të fundit të politikës së privatësisë është identifikuar në krye ose në fund të faqes. Ju jeni përgjegjës për të siguruar që ne kemi një adresë emaili të përditësuar aktive dhe të disponueshme për ju, dhe për të vizituar periodikisht faqen e internetit dhe këtë politikë të privatësisë për të kontrolluar për çdo ndryshim.
   Si të Na Kontaktoni
   Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë, ju lutemi kontaktoni Koalicionin Shëndetësor DuPage përmes: e-mail në [email protected] me “POLITIKA PRIVACY” në rreshtin e temës; ose me postë te: Administratori i privatësisë, Koalicioni Shëndetësor DuPage, 511 Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188.
   Synimi ynë është që t'i përgjigjemi menjëherë çdo mesazhi që marrim. Ky informacion përdoret për t'iu përgjigjur drejtpërdrejt pyetjeve ose komenteve tuaja. Ne gjithashtu mund të paraqesim komentet tuaja për të përmirësuar shërbimet tona në të ardhmen.
   Nëse preferoni të dhuroni me postë, dërgoni një çek në DuPage Health Coalition, 511Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188.