CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA LIÊN MINH SỨC KHỎE DUPAGE
Ngày 10 tháng 1 năm 2023
Chính sách này mô tả cơ sở mà bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập từ bạn hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chúng tôi xử lý và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Bằng cách tham quan www.accessdupage.org và các trang con của nó, nếu có, bạn chấp nhận và đồng ý với các thông lệ được mô tả trong chính sách này và Điều khoản sử dụng đi kèm của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng trang web Liên minh sức khỏe DuPage.
Thông báo về quyền riêng tư này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư đối với truy cậpdupage.org (“Trang web”). Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin do Trang web thu thập, trừ khi có quy định khác.
DuPage Health Coalition thu thập thông tin khi bạn truy cập Trang web, tạo tài khoản để đăng ký chương trình, chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn hoặc quyên góp. Dưới đây là các loại thông tin được thu thập, cả trực tiếp từ bạn (bao gồm thông tin kỹ thuật được máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại) và gián tiếp thông qua việc thu thập thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
Bạn cho phép chúng tôi sử dụng, lưu trữ và xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến và nhận dạng bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên và địa chỉ của bạn, trong phạm vi cần thiết hợp lý để cung cấp các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web, cũng như sử dụng bởi những người khác, như được mô tả dưới đây.
Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin
Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu và thông tin từ bạn bao gồm:
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Đây là thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên Trang web hoặc bằng cách tương ứng với chúng tôi qua e-mail, bằng tin nhắn điện tử hoặc cách khác. Nó bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin bạn cung cấp khi quyên góp, khi bạn đăng ký sử dụng hoặc tham gia vào các sự kiện thông qua trang web của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc liên lạc với các thành viên trong nhóm của chúng tôi thông qua Trang web. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng, mô tả cá nhân, số tiền quyên góp và bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp.
Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba để quyên góp trực tuyến và Trang web có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của mạng đối tác, nhà quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật của riêng họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này. Đối với các khoản quyên góp cho Liên minh Y tế DuPage thông qua Trang web, chúng tôi sử dụng GiveLively.org và Stripe.com
Chính sách quyền riêng tư của Give Lively có thể được xem xét tại https://www.givelively.org/privacy.
Stripe là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tuân theo Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán. Chính sách quyền riêng tư của Stripe có thể được xem lại tại https://stripe.com/privacy.
Tiết lộ thông tin của bạn
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba được chọn bao gồm:
-các chi nhánh của chúng tôi; và
-các nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng để hỗ trợ các hoạt động từ thiện của mình;
-để hoàn thành mục đích mà bạn cung cấp thông tin, cho bất kỳ mục đích nào khác mục đích được tiết lộ bởi chúng tôi khi bạn cung cấp thông tin hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của bạn.
  Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào hoặc để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng và các thỏa thuận khác của chúng tôi; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của DuPage Health Coalition, những người ủng hộ chúng tôi hoặc những người khác.
  Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để chia sẻ chương trình tôithông tin hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.
  Bảo vệ
  Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.
  Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó sẽ được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng ổ khóa đã đóng ở cuối trình duyệt web của mình hoặc tìm “https” ở đầu địa chỉ của trang web.
  Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến như được mô tả bên dưới. Các máy tính/máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.
  Cách chúng tôi bảo vệ thông tin
  Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ thông tin cá nhân và các thông tin khác khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu của mình, cũng như không thể đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp sẽ không bị chặn khi được truyền đến và từ chúng tôi qua internet. Đặc biệt, e-mail được gửi đến hoặc từ Nền tảng có thể không an toàn và do đó, bạn nên đặc biệt cẩn thận khi quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi qua e-mail. Vui lòng không chia sẻ thông tin cá nhân qua email không được mã hóa vì nó có thể khiến bạn bị đánh cắp dữ liệu và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin được chia sẻ theo cách này. Chúng tôi khuyến khích bạn gọi cho chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về cách chia sẻ an toàn 
  tôithông tin với chúng tôi.
  Để giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập. Trang web của chúng tôi sử dụng Bảo mật tầng vận chuyển, công nghệ bảo mật tiêu chuẩn để thiết lập liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được truyền giữa máy chủ web và trình duyệt vẫn ở chế độ riêng tư. Tất cả các giao dịch quyên góp trực tuyến được xử lý bởi các nhà cung cấp tuân thủ Ngành Thẻ Thanh toán (PCI). PCI đề cập đến các tiêu chuẩn kỹ thuật và hoạt động mà các doanh nghiệp phải tuân theo để đảm bảo rằng dữ liệu thẻ tín dụng do chủ thẻ cung cấp được bảo vệ.
  Đối tác
  Các đối tác bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 
  Google Analytics. DuPage Health Coalition sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google, Inc. (“Google”) cung cấp. Google Analytics sử dụng “cookie”, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin khác do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được Google truyền tới và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng trang web, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba khi luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu làm như vậy, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên. Google Analytics thu thập thông tin ẩn danh. Nó báo cáo xu hướng trang web mà không xác định khách truy cập cá nhân. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics mà không ảnh hưởng đến cách bạn truy cập trang web của chúng tôi – để biết thêm thông tin về việc từ chối theo dõi Google Analytics trên tất cả các trang web bạn sử dụng, hãy truy cập Google này trang.
  Công cụ tìm kiếm và các trang web khác Các công cụ tìm kiếm và các trang web khác không liên kết với DuPage Health Coalition, chẳng hạn như archive.org hoặc google.com, có thể thu thập dữ liệu Trang web và cung cấp nội dung công khai, có sẵn công khai và các bài đăng từ Trang web. Trang web cũng có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. DuPage Health Coalition không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các trang web khác đó. DuPage Health Coalition khuyến khích khách truy cập và người dùng của mình nhận thức được các công cụ tìm kiếm đó và các trang web khác khi họ rời đi Trang web và để đọc tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi trang web họ truy cập.
  Liên kết đến các trang web bên ngoài Trang web của DuPage Health Coalition có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. DuPage Health Coalition không kiểm soát các thực tiễn về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba đó. Bạn nên kiểm tra chính sách quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của bên thứ ba hiện hành khi truy cập bất kỳ trang web nào khác.
  Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn
  Bạn có thể thực hiện những việc sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại i[email protected] hoặc tại 630-510-8720:

  -Từ chối mọi liên hệ trong tương lai từ chúng tôi;
  -Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có;
  -Thay đổi/chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn;
  -Yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu chúng tôi có về bạn; và
  -Bày tỏ bất kỳ mối quan ngại nào của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.
   Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại [email protected].
   Thay đổi Chính sách bảo mật của chúng tôi
   Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua một thông báo trên Trang web. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để xem bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi.
   Ngày của chính sách bảo mật được sửa đổi lần cuối được xác định ở đầu hoặc cuối trang. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng chúng tôi có một địa chỉ email đang hoạt động và có thể gửi được cập nhật cho bạn, đồng thời chịu trách nhiệm truy cập định kỳ Trang web và chính sách bảo mật này để kiểm tra mọi thay đổi.
   Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào
   Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với DuPage Health Coalition qua: e-mail tại [email protected] với “CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ” trong dòng tiêu đề; hoặc qua đường bưu điện tới: Quản trị viên quyền riêng tư, Liên minh sức khỏe DuPage, 511 Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188.
   Mục đích của chúng tôi là nhanh chóng trả lời mọi tin nhắn mà chúng tôi nhận được. Thông tin này được sử dụng để trả lời trực tiếp các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn. Chúng tôi cũng có thể gửi nhận xét của bạn để cải thiện dịch vụ của chúng tôi trong tương lai.
   Nếu bạn muốn quyên góp qua thư, vui lòng gửi séc tới DuPage Health Coalition, 511Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188.