POLITYKA PRYWATNOŚCI DUPAGE HEALTH COALITION
10 stycznia 2023 r
Niniejsza polityka opisuje podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane i jak je wykorzystujemy. Odwiedzając www.accessdupage.org i jej podwitryn, jeśli istnieją, akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w tej polityce i towarzyszących nam Warunkach użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności lub Warunkami użytkowania, nie korzystaj ze strony DuPage Health Coalition.
Niniejsza informacja o ochronie prywatności ujawnia praktyki dotyczące prywatności dostępdupage.org (Strona internetowa"). Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez Witrynę, chyba że określono inaczej.
DuPage Health Coalition gromadzi informacje, gdy odwiedzasz Witrynę, tworzysz konto w celu zapisania się do programu, edytujesz informacje o koncie lub przekazujesz darowiznę. Poniżej przedstawiono rodzaje informacji gromadzonych zarówno bezpośrednio od użytkownika (w tym informacje techniczne automatycznie rejestrowane przez nasze serwery), jak i pośrednio poprzez gromadzenie informacji przez zewnętrznych usługodawców.
Upoważniasz nas do używania, przechowywania i przetwarzania w inny sposób wszelkich danych osobowych, które odnoszą się do Ciebie i identyfikują Cię, w tym między innymi Twoje imię i nazwisko oraz adres, w zakresie zasadnie niezbędnym do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny, a także używane przez inne osoby, jak opisano poniżej.
Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie informacji
Będziemy gromadzić i przetwarzać dane i informacje od Ciebie, w tym:
Informacje, które nam przekazujesz. Są to informacje o Tobie, które nam przekazujesz, wypełniając formularze w Witrynie lub korespondując z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to między innymi informacje, które podajesz, gdy przekazujesz darowiznę, rejestrujesz się w celu korzystania lub udziału w wydarzeniach za pośrednictwem naszej witryny, subskrybujesz nasz biuletyn lub komunikujesz się z członkami naszego zespołu za pośrednictwem Witryny. Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, dane karty kredytowej, opis osobisty, kwotę darowizny i wszelkie inne podane informacje.
Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w zakresie darowizn online, a Witryna może zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli klikniesz łącze do którejkolwiek z tych witryn, pamiętaj, że strony te mają własne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn. W przypadku darowizn przekazywanych na rzecz DuPage Health Coalition za pośrednictwem Witryny internetowej korzystamy z witryn GiveLively.org i Stripe.com
Polityka prywatności Give Lively jest dostępna pod adresem https://www.givelively.org/privacy.
Stripe jest zewnętrznym dostawcą usług płatniczych podlegającym standardom bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych. Z polityką prywatności Stripe można zapoznać się pod adresem https://stripe.com/privacy.
Ujawnienie Twoich informacji
Zgadzasz się, że mamy prawo udostępniać Twoje dane osobowe wybranym stronom trzecim, w tym:
-nasze podmioty stowarzyszone; oraz
-kontrahenci, usługodawcy i inne osoby trzecie, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności charytatywnej;
-w celu realizacji celu, w jakim przekazujesz informacje, w jakimkolwiek innym celu w celu ujawnionym przez nas podczas dostarczania informacji lub w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.
  Ujawnimy również Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli będziemy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków użytkowania i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa DuPage Health Coalition, naszych zwolenników lub innych osób.
  O ile nie poprosisz nas, abyśmy tego nie robili, możemy w przyszłości skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu udostępnienia programu jainformacji lub zmian w niniejszej polityce prywatności.
  Bezpieczeństwo
  Podejmujemy środki ostrożności, aby chronić Twoje dane. Gdy przesyłasz poufne informacje za pośrednictwem strony internetowej, Twoje informacje są chronione zarówno online, jak i offline.
  Gdziekolwiek zbieramy poufne informacje (takie jak dane kart kredytowych), informacje te są szyfrowane i przesyłane do nas w bezpieczny sposób. Możesz to sprawdzić, wyszukując ikonę zamkniętej kłódki na dole przeglądarki internetowej lub szukając „https” na początku adresu strony internetowej.
  Chociaż używamy szyfrowania do ochrony poufnych informacji przesyłanych online, chronimy również Twoje informacje offline, jak opisano poniżej. Komputery/serwery, na których przechowujemy dane osobowe, są przechowywane w bezpiecznym środowisku.
  Jak chronimy informacje
  Podejmujemy uzasadnione handlowo kroki w celu ochrony danych osobowych i innych informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Proszę jednak zrozumieć, że żaden system bezpieczeństwa nie jest nie do przebicia. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa naszych baz danych, ani nie możemy zagwarantować, że informacje, które podajesz, nie zostaną przechwycone podczas przesyłania do nas i od nas przez Internet. W szczególności poczta elektroniczna wysyłana do lub z Platformy może nie być bezpieczna, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji, jakie informacje przesyła się do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy nie udostępniać prywatnych informacji osobistych za pośrednictwem niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, ponieważ może to narazić Cię na włamanie do danych, a my nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji udostępnianych w ten sposób. Zachęcamy do dzwonienia do nas, jeśli masz obawy dotyczące bezpiecznego udostępniania 
  jaInformacje z nami.
  Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych i zapewnić prawidłowe wykorzystanie informacji, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia gromadzonych przez nas informacji. Nasza strona internetowa wykorzystuje Transport Layer Security, standardową technologię bezpieczeństwa do ustanawiania szyfrowanego połączenia między serwerem sieciowym a przeglądarką. To łącze zapewnia, że wszystkie dane przesyłane między serwerem WWW a przeglądarkami pozostają prywatne. Wszystkie transakcje darowizn online są obsługiwane przez dostawców zgodnych ze standardem Payment Card Industry (PCI). PCI odnosi się do standardów technicznych i operacyjnych, których firmy muszą przestrzegać, aby zapewnić ochronę danych kart kredytowych przekazywanych przez posiadaczy kart.
  Wzmacniacz
  Partnerami są między innymi: 
  Google Analytics. DuPage Health Coalition korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Inne informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przesyłane do Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Google Analytics zbiera informacje anonimowo. Raportuje trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Możesz zrezygnować z Google Analytics bez wpływu na sposób, w jaki odwiedzasz naszą witrynę – więcej informacji na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, z których korzystasz, znajduje się na stronie Google strona.
  Wyszukiwarki i inne witryny Wyszukiwarki i inne witryny niepowiązane z DuPage Health Coalition, takie jak archive.org lub google.com, mogą indeksować Witrynę i udostępniać publicznie dostępne treści i wpisy z Witryny. Serwis może zawierać również odnośniki do innych stron internetowych. DuPage Health Coalition nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na innych stronach internetowych. DuPage Health Coalition zachęca swoich gości i użytkowników do zwracania uwagi na takie wyszukiwarki i inne witryny, kiedy opuszczają witrynę Witryny i zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.
  Linki do zewnętrznych stron internetowych Witryna DuPage Health Coalition może zawierać łącza do witryn osób trzecich. DuPage Health Coalition nie ma kontroli nad praktykami w zakresie ochrony prywatności ani zawartością tych witryn i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności tych witryn osób trzecich. Odwiedzając inne strony internetowe, należy zapoznać się z obowiązującą polityką prywatności i warunkami korzystania osób trzecich.
  Twój dostęp do informacji i kontrola nad nimi
  W dowolnym momencie możesz wykonać następujące czynności, kontaktując się z nami pod adresem i[email protected] lub o godz 630-510-8720:

  -Zrezygnować z wszelkich przyszłych kontaktów z nami;
  -Zobacz, jakie dane o Tobie posiadamy, jeśli takie istnieją;
  -Zmieniać/poprawiać wszelkie dane, które posiadamy na Twój temat;
  -Poprosić nas o usunięcie wszelkich danych, które posiadamy na Twój temat; oraz
  -Wyraź wszelkie obawy dotyczące wykorzystania przez nas Twoich danych.
   Możesz również wycofać swoją zgodę na tę politykę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem [email protected].
   Zmień naszą Politykę Prywatności
   Wszelkie zmiany, które wprowadzimy w naszej polityce prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania danych osobowych naszych użytkowników, poinformujemy Cię o tym za pomocą powiadomienia w Witrynie. Prosimy o częste sprawdzanie, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej polityce prywatności.
   Data ostatniej zmiany polityki prywatności jest wskazana na górze lub na dole strony. Jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że mamy dla Ciebie aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail oraz za okresowe odwiedzanie Witryny i niniejszej polityki prywatności w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiły zmiany.
   Jak się z nami skontaktować
   Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z DuPage Health Coalition pod adresem: e-mail pod adresem [email protected] z dopiskiem „POLITYKA PRYWATNOŚCI” w temacie; lub pocztą na adres: Privacy Administrator, DuPage Health Coalition, 511 Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188.
   Naszym zamiarem jest niezwłoczne odpowiadanie na każdą otrzymaną wiadomość. Te informacje służą do bezpośredniego odpowiadania na Twoje pytania lub komentarze. Możemy również zgłaszać uwagi w celu ulepszenia naszych usług w przyszłości.
   Jeśli wolisz przekazać darowiznę pocztą, wyślij czek na adres DuPage Health Coalition, 511Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188.