Burimet gjatë krizës COVID-19

Ka shumë burime të disponueshme për njerëzit e prekur nga COVID-19. Ky seksion i faqes do të përditësohet shpesh ndërsa mësojmë informacione të reja/të përditësuara. Faleminderit!

Ndihma për funeralin e FEMA COVID-19

FEMA po ofron ndihmë financiare për shpenzimet e funeralit të lidhura me COVID-19 të bëra më ose pas datës 20 janar 2020. Për informacion se si të aplikoni, klikoni këtu.

Burimet e ICIRR COVID-19 për Emigrantët

Koalicioni i Illinois për të Drejtat e Imigrantëve dhe Refugjatëve ka krijuar një udhëzues burimesh për emigrantët dhe refugjatët në Illinois. Klikoni këtu për ta parë! *Përditësuar më 5/2/2022

Trajtimet dhe terapitë ambulatore për COVID-19

Deri më tani, ka një sërë trajtimesh dhe terapish Ambulatore FALAS (si për parandalim ashtu edhe për trajtim) për popullata të caktuara që janë në rrezik të shtuar të zhvillimit të simptomave të rënda të COVID-19 nëse kontraktohen. Këto përfshijnë trajtimet e antitrupave monoklonale dhe ilaçet antivirale. Më konkretisht, Evusheld përdoret për të parandaluar infeksionin ndërsa Sotrovimab, Paxlovid, Bebtelovimab dhe Molnupiravir përdoren për të trajtuar sëmundje të rënda dhe shtrimin në spital për COVID-19. Për më shumë informacion rreth secilit prej trajtimeve dhe terapive dhe për të vlerësuar nëse kualifikoheni, klikoni këtu. Për të gjetur një ofrues të terapisë ambulatore pranë jush, ju lutemi klikoni këtu.