Tài nguyên cho COVID-19

Có nhiều tài nguyên dành cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Phần này của trang sẽ được cập nhật thường xuyên khi chúng tôi biết được thông tin mới/cập nhật. Cảm ơn bạn!

Sở Y tế Quận DuPage (DCHD) hiện cung cấp: 
• Tiêm phòng COVID-19 miễn phí, tiêm nhắc lại và tiêm phòng tại nhà.
• Bộ dụng cụ xét nghiệm và khẩu trang chất lượng cao dành cho các tổ chức được chọn để phân phát cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao.
• Thông tin và giáo dục về các mối đe dọa và cách phòng chống COVID trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.dupagehealth.org/covid19.

Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 của FEMA

FEMA đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 tháng 1 năm 2020. Để biết thông tin về cách đăng ký, hãy nhấp vào đây.

Tài nguyên ICIRR COVID-19 dành cho người nhập cư

Liên minh vì Quyền của Người nhập cư và Người tị nạn Illinois đã tạo ra một hướng dẫn tài nguyên dành cho người nhập cư và người tị nạn Illinois. Nhấn vào đây để xem nó! *Cập nhật 2/5/2022

Phương pháp điều trị và trị liệu ngoại trú COVID-19

Tính đến thời điểm hiện tại, có một số phương pháp điều trị và trị liệu ngoại trú MIỄN PHÍ (cho cả phòng ngừa và điều trị) dành cho một số nhóm dân cư có nguy cơ cao phát triển các triệu chứng nghiêm trọng của COVID-19 nếu mắc bệnh. Chúng bao gồm Phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng và thuốc kháng vi-rút. Cụ thể hơn, Evusheld được sử dụng để ngăn ngừa lây nhiễm trong khi Sotrovimab, Paxlovid, Bebtelovimab và Molnupiravir được sử dụng để điều trị bệnh nặng và nhập viện vì COVID-19. Để biết thêm thông tin về từng phương pháp điều trị và trị liệu cũng như để đánh giá xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy nhấp vào nơi đây. Để tìm một nhà cung cấp liệu pháp ngoại trú gần bạn, vui lòng nhấp vào nơi đây.