Liên hệ chúng tôi

Nhân viên sẵn sàng trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết các mối lo ngại từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Ngoài ra, văn phòng của chúng tôi mở cửa cho các chuyến thăm trực tiếp vào Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm (xem địa chỉ bên dưới). Xin lưu ý: Chúng tôi đóng cửa không phục vụ bữa trưa từ 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

DuPage Health Coalition
511 Thornhill Drive, Suite C
Dòng Carol, IL 60188