Makipag-ugnayan sa amin

Available ang staff upang sagutin ang mga tanong o tugunan ang mga alalahanin mula 8am hanggang 4pm, Lunes hanggang Biyernes. Bukod pa rito, bukas ang aming opisina para sa mga personal na pagbisita sa Martes, Miyerkules at Huwebes (tingnan ang address sa ibaba). Pakitandaan: Sarado kami para sa tanghalian mula 12pm hanggang 1pm.

DuPage Health Coalition
511 Thornhill Drive, Suite C
Carol Stream, IL 60188