Tuyên bố về COVID-19 từ Liên minh Y tế DuPage

Bạn thân mến,

Chúng tôi muốn cập nhật cho bạn về những thay đổi đối với cách thức hoạt động kinh doanh của Liên minh Y tế DuPage trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng hiện tại của chúng ta. Đầu tiên, trái tim và suy nghĩ của chúng tôi hướng đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đây là thời gian thử thách đối với những bệnh nhân và gia đình đang phải đối mặt với bệnh tật và sự bấp bênh.

Chúng tôi cũng muốn dành một chút thời gian để cảm ơn các nhà cung cấp tình nguyện đặc biệt của chúng tôi, những người đã giúp các chương trình của chúng tôi trở nên khả thi. Chúng tôi biết rằng tất cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe hiện đang ở tuyến đầu và chúng tôi luôn ghi nhớ họ. Lòng biết ơn của chúng tôi đối với công việc của họ là vô hạn, và chúng tôi luôn ủng hộ họ.

Tại DuPage Health Coalition, công việc quan trọng của chúng tôi là điều phối việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn tiếp tục. Chúng tôi có các nhân viên đã cam kết vẫn đang làm việc theo lịch trình đầy đủ và cung cấp sự phối hợp chăm sóc chuyên nghiệp. Phần lớn công việc của chúng tôi diễn ra qua điện thoại, email và web, tiếp tục không bị gián đoạn. Nhóm của chúng tôi đã chuyển sang làm việc từ xa trong một thời gian, nhưng chúng tôi có sẵn công nghệ để hỗ trợ bệnh nhân và đối tác một cách hiệu quả và theo thời gian thực. Khi những thay đổi trong quy trình đăng ký hoặc quyền truy cập của đối tác khuyến nghị những thay đổi đối với cách chúng tôi tiến hành kinh doanh, chúng tôi có kế hoạch sẵn sàng để tiếp tục điều chỉnh và đảm bảo bệnh nhân có thể tiếp tục được chăm sóc.

Để giảm khả năng lây nhiễm, các chương trình của DHC sẽ tạm thời dừng tất cả các chương trình định hướng và giáo dục trực tiếp, tiếp tục các dịch vụ đó ngay khi chúng tôi có thể. Chúng tôi dự đoán rằng từng bệnh nhân và văn phòng phục vụ họ sẽ chọn cách quản lý các cuộc hẹn thường trực trong đợt bùng phát này. Theo chính sách của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh với bệnh nhân về việc cần phải thông báo trước ít nhất 24 giờ nếu họ cần thay đổi các cuộc hẹn khám bệnh. Chúng tôi cũng đang chuyển tiếp hướng dẫn sức khỏe quan trọng về COVID-19 cho bệnh nhân của mình theo thông báo của CDC, Sở Y tế Quận DuPage và các nguồn hàng đầu khác.

Cảm ơn bạn đã được đầu tư vào nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các chương trình hoặc hoạt động trong thời gian này, vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ [email protected].

Giữ sức khỏe và an toàn,
Kara Murphy
Chủ tịch

Trả lời