Truy cập DuPage Bệnh nhân được phỏng vấn cho Kaiser Health News

Người hỗ trợ người khác với một hình thức

Liên kết đến Bài báo Tin tức về Sức khỏe của Kaiser

Gần đây, DHC đã được Kaiser Health News liên hệ để đóng góp vào một câu chuyện về bảo hiểm y tế mở rộng tại Illinois dành cho người cao niên nhập cư. Câu chuyện dưới đây bao gồm các trích dẫn từ một trong những bệnh nhân của chúng tôi, cả về tác động của việc mở rộng và sự chăm sóc mà cô ấy đã nhận được thông qua DHC. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nhà giáo dục sức khỏe và nhà điều hướng bệnh nhân tuyệt vời của chúng tôi, Charito Bularzik, người đã thu hút khách hàng và chuẩn bị cho cô ấy để cô ấy cảm thấy thoải mái khi phỏng vấn!

Trả lời