Pahayag ng COVID-19 mula sa DuPage Health Coalition

Mahal na mga kaibigan,

Gusto ka naming i-update sa mga pagbabago sa paraan ng paggawa ng DuPage Health Coalition sa panahon ng aming kasalukuyang krisis sa pampublikong kalusugan. Una, ang ating puso at isipan ay ibinibigay sa lahat ng mga apektado ng COVID-19. Ito ay isang pagsubok na panahon para sa mga pasyente at pamilya na nahaharap sa sakit at kawalan ng katiyakan.

Nais din naming maglaan ng ilang sandali upang pasalamatan ang aming mga pambihirang boluntaryong tagapagkaloob, na ginagawang posible ang aming mga programa. Alam namin na ang lahat ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay nasa front lines ngayon at nasa isip namin sila. Ang aming pasasalamat sa kanilang trabaho ay walang limitasyon, at kami ay naninindigan sa aming suporta sa kanila.

Sa DuPage Health Coalition, nagpapatuloy ang aming mahalagang gawaing nagko-coordinate ng access sa pangangalagang pangkalusugan. Kami ay may pangako na mga miyembro ng kawani na nagtatrabaho pa rin ng buong iskedyul at nag-aalok ng koordinasyon ng ekspertong pangangalaga. Karamihan sa aming trabaho ay nangyayari sa pamamagitan ng telepono, email, at web, na nagpapatuloy nang walang patid. Lumipat ang aming team upang magtrabaho nang malayuan sa loob ng isang panahon, ngunit mayroon kaming teknolohiyang nakalagay upang suportahan ang mga pasyente at kasosyo nang epektibo at sa real time. Kung saan ang mga pagbabago sa mga proseso ng pagpapatala o pag-access ng kasosyo ay nagrerekomenda ng mga pagbabago sa kung paano tayo nagsasagawa ng negosyo, mayroon kaming mga plano para patuloy na umangkop at upang matiyak na ang mga pasyente ay maaaring magpatuloy sa pag-access ng pangangalaga.

Upang bawasan ang posibilidad ng paghahatid ng impeksyon, pansamantalang ihihinto ng mga programa ng DHC ang lahat ng oryentasyon at personal na programang pang-edukasyon., ipagpatuloy ang mga serbisyong iyon sa sandaling makakaya namin. Inaasahan namin na ang mga indibidwal na pasyente at ang mga tanggapan na naglilingkod sa kanila ay pipiliin kung paano pamahalaan ang mga nakatayong appointment sa panahon ng pagsiklab na ito. Gaya ng aming patakaran, patuloy naming binibigyang diin sa mga pasyente ang pangangailangang magbigay ng hindi bababa sa 24 na oras na paunawa kung kailangan nilang magpalit ng mga medikal na appointment. Naghahatid din kami ng kritikal na gabay sa kalusugan tungkol sa COVID-19 sa aming mga pasyente gaya ng ipinaalam ng CDC, DuPage County Health Department at iba pang nangungunang pinagmumulan.

Salamat sa iyong namuhunan sa aming misyon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga programa o operasyon sa panahong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa [email protected].

Manatiling malusog at ligtas,
Kara Murphy
Presidente

Mag-iwan ng Tugon