Thông tin tài chính

Là một tổ chức từ thiện công cộng 501(c)(3), DHC (EIN 36-4448208) cam kết cải thiện sức khỏe của cộng đồng chúng ta, phát triển các phương pháp hợp tác và đổi mới cho các vấn đề phức tạp. Chúng tôi quản lý cẩn thận các nguồn tài chính của mình với 94,8% doanh thu dành cho việc chăm sóc bệnh nhân. Mặc dù là liên minh công-tư, nhưng hầu hết nguồn tài trợ của chúng tôi đến từ các nguồn phi chính phủ – với mỗi đô la tương ứng với hơn mười đô la trong các dịch vụ quyên góp được cung cấp bởi mọi bệnh viện DuPage và hàng nghìn bác sĩ tình nguyện.


Kiếm được sự tin tưởng thông qua quản lý cẩn thận!