Buổi ra mắt tiêu điểm NCTV17

Gần đây chúng tôi đã được giới thiệu trên Spotlight của Truyền hình Cộng đồng Naperville (NCTV17)! Thật vinh dự khi được trở thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận xuất hiện trong tập Spotlight này và chúng tôi rất thích chia sẻ…

Tiếp tục đọcBuổi ra mắt tiêu điểm NCTV17