Tài nguyên nha khoa chi phí thấp:

Sở Y tế Quận DuPage:
111 N. County Farm Rd, Wheaton (630-682-7400)
1111 East Jackson St, Lombard
Cư dân của Quận DuPage phải đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập. TẤT CẢ TRẺ EM/TRỢ GIÚP CÔNG CỘNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN
    Kết Nối Chăm Sóc Nha Khoa
    – Chương trình giới thiệu, sàng lọc tài chính cư dân
    – Chăm sóc nha khoa với mức giá giảm (không khẩn cấp)
    Phong kham nha khoa
    – Răng đau nhức, sưng tấy
    – Nhiễm trùng, gãy răng, chảy máu

Chương trình vệ sinh răng miệng của College Of DuPage:
425 Fawell Blvd, Glen Ellyn (630-942-3250)
Điều trị giới hạn cho các dịch vụ được thực hiện bởi học sinh vệ sinh răng miệng. TRỢ GIÚP CÔNG KHAI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Phòng khám Hiệp hội Nha khoa Chicago:
416 E. Đường Roosevelt, Phòng 102, Wheaton (630-260-8530)
Chăm sóc nha khoa cơ bản ban đầu, khám răng miệng, làm sạch, chụp x-quang, điều trị phục hồi cơ bản (trám răng)
Khách hàng phải đáp ứng các nguyên tắc về thu nhập

Viện Nha khoa Đại học Trung Tây:
3450 Đường Lacey, Downers Grove (630-743-4500)
Phòng khám nha khoa đầy đủ dịch vụ – làm sạch, trám răng, mão răng, cầu răng, nhổ răng, răng giả và răng giả một phần, dịch vụ nhi khoa, phẫu thuật răng miệng, cấy ghép, chỉnh nha (niềng răng)

Trường Nha khoa Đại học Illinois:
801 Paulina Chicago (312-996-7555)
Cần có cuộc hẹn – Không cần hẹn trước, Chấp nhận Medicaid, không có dịch vụ miễn phí
– Chăm sóc khẩn cấp (ngày hôm sau), Thứ Hai-Thứ Sáu 9 giờ sáng – 10 giờ sáng (312-996-8636)
– Khoa nội nha, cần giấy giới thiệu (312-355-3615, Fax: 312-996-3357)
– Phẫu thuật Răng miệng, cần giấy giới thiệu (312-996-7460, Fax: 312-996-5987)
– Chăm sóc Nha khoa Toàn diện, được lên lịch trước một tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10 giờ sáng – 11 giờ sáng, yêu cầu khám sàng lọc (312-996-1265)
– Chăm sóc khẩn cấp cho trẻ em (14 tuổi trở xuống), Thứ Hai-Thứ Sáu 9:00 sáng – 9:30 sáng (312-413-0972)
– Chăm sóc Toàn diện Nhi khoa (312-996-7532)