Truyền thông xã hội

Trở thành một phần của giải pháp để tạo ra dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng hơn trong cộng đồng của bạn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài. Tìm hiểu về cách bạn có thể tham gia.

Clip nghệ thuật của một người sử dụng máy tính để tìm kiếm

Trở thành Đại sứ truyền thông xã hội!

Sử dụng mạng xã hội của riêng bạn để quảng bá về công việc của chúng tôi trong cộng đồng! Hãy giúp chúng tôi chia sẻ những câu chuyện và thông điệp về công bằng sức khỏe trong cộng đồng của chúng tôi thông qua các kênh truyền thông xã hội của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ tác động mà các nhà tài trợ và đối tác của chúng tôi đang tạo ra.