Buổi ra mắt tiêu điểm NCTV17

Gần đây chúng tôi đã được đặc trưng trên Truyền hình cộng đồng Naperville (NCTV17)Tiêu điểm của! Thật vinh dự khi trở thành một trong những tổ chức phi lợi nhuận được giới thiệu trong tập Spotlight này và chúng tôi rất thích chia sẻ sứ mệnh, chương trình và cam kết của mình với cộng đồng. Cảm ơn NCTV17 đã cho phép chúng tôi chia sẻ câu chuyện của mình! Hãy theo dõi chúng tôi trên Spotlight của NCTV17!

Trả lời