Tham gia vào!

Trở thành một phần của giải pháp để tạo ra dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng hơn trong cộng đồng của bạn. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi lâu dài. Tìm hiểu về cách bạn có thể tham gia.

Hãy đóng góp cho phòng đựng thức ăn/thư viện của chúng tôi!

Văn phòng của chúng tôi có phòng đựng thức ăn và thư viện miễn phí dành cho khách hàng. Sự đóng góp của bạn tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của họ.
Clipart email được gửi từ máy tính

Đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi!

Chúng tôi gửi bản cập nhật hàng tháng về cách chúng tôi đang làm việc trong cộng đồng. Để xem các bài viết trước đây, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Clip nghệ thuật của một người sử dụng máy tính để tìm kiếm

Trở thành Đại sứ truyền thông xã hội!

Sử dụng mạng xã hội của riêng bạn để quảng bá về công việc của chúng tôi trong cộng đồng! Hãy giúp chúng tôi chia sẻ những câu chuyện và thông điệp về công bằng sức khỏe trong cộng đồng của chúng tôi thông qua các kênh truyền thông xã hội của bạn. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ tác động mà các nhà tài trợ và đối tác của chúng tôi đang tạo ra.
Ảnh chụp màn hình hồ sơ instagram DuPage Health Coalition

Thực hiện theo chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội!

Người bỏ tiền xu vào một con heo đất màu xanh

Quyên tặng!

Với khoản quyên góp cho DHC, bạn có thể hỗ trợ những người hàng xóm dễ bị tổn thương nhất của mình và đảm bảo rằng những người không có bảo hiểm được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu.