Impormasyong Pananalapi

Bilang isang 501(c)(3) na pampublikong kawanggawa, ang DHC (EIN 36-4448208) ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating komunidad, pagbuo ng mga makabago at nagtutulungang mga diskarte sa mga kumplikadong problema. Kami ay maingat na tagapangasiwa ng aming mga mapagkukunang pinansyal na may 94.8% ng kita na nakatuon sa pangangalaga ng pasyente. Bagama't isang pribadong-pampublikong koalisyon, karamihan sa aming pagpopondo ay nagmumula sa mga hindi pang-gobyernong pinagmumulan - na ang bawat dolyar ay tinutumbasan ng higit sa sampung dolyar sa mga donasyong serbisyo na ibinibigay ng bawat ospital ng DuPage at libu-libong mga boluntaryo ng doktor.


Pagkamit ng tiwala sa pamamagitan ng maingat na pangangasiwa!