Mga Miyembro ng Lupon

Donald C. Hoscheit MD (Co-Chair)
Punong Opisyal ng Medikal
Marapat na Kalusugan at Pangangalaga

Thomas Moran, MD (Co-Chair)
Pangalawang Pangulo at Punong Opisyal ng Medikal
Northwestern Memorial Central DuPage Hospital

Benjamin Layman, MBA (Secretary)
Chief Operating Officer
UChicago Medicine ׀ AdventHealth Hinsdale
UChicago Medicine ׀ AdventHealth La Grange

Donald Steiner, MD (Vice Chair)

Donald Steiner, MD (Vice Chair)
Nakaraan-Presidente Medical Staff
Good Samaritan Hospital

Theresa Nihill, LCSW

Theresa Nihill, LCSW
Chief Operating Officer
Metropolitan Family Services

Larawan ni Dave Dopp, Board Member


Dave Dopp (Teasurer)
Executive Director
Wheaton Eye Clinic

Cheryl Eck, MBA
System VP Strategy, Community & Government Relations Endeavor Health

David Dungan, MD, FACP, FAAP
Lupon ng mga Direktor
Marapat na Kalusugan at Pangangalaga

Linnea Windel

Linnea Windel
President & CEO
Pangangalaga sa Kalusugan ng VNA

Sheri Scott

Sheri Scott
System VP, Panloob na Komunikasyon
Sikaping Kalusugan

Larawan ni James Giblin, MD, Board Member

James G. Giblin, MD
Senior Vice President at Chief Medical Officer
Northwestern Medicine Regional Medical Group

Larawan ni Kathleen Yosko, Board Member

Kathleen Yosko
KCY Healthcare Advisors

Mary Keating

Mary Keating
Direktor ng Mga Serbisyo sa Komunidad
DuPage County

Lanny Wilson, MD

Lanny Wilson, MD
Tagapangulo, Gawaing Pamahalaan
DuPage County Medical Society

Larawan ni Donna Levigne, Board Member

Donna Levigne
DSVP ng Network Business Solutions
Health Care Service Corporation

Larawan ni William Rhoades, DO, Board Member

William Rhoades, DO
Punong Opisyal ng Medikal
Tagapagtaguyod ng Good Samaritan Hospital

Larawan ni Anne Hubling, Board Member

Anne K. Hubling, DNP MHSA RN CPHQ NEA-BC
Pangulo at Punong Tagapagpaganap ng Nars
Northwestern Medicine Marianjoy Rehabilitation Hospital

Adam Forker
Executive Director
DuPage County Health Department

Jairo A. Mejia, MD, FACP, CPE
Punong Opisyal ng Medikal
Access Network ng Kalusugan ng Komunidad

David Roth

David Roth
Executive Director
DuPage Federation on Human Services Reform

Tanya Davis
Pinuno ng Komunidad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.