Pagbibigay kapangyarihan sa mga residente ng DuPage County na may mga kasanayan sa pagliligtas ng buhay.

Ang Araw-araw na Hero ay nag-aalok ng pagsasanay sa CPR, AED, at Narcan, na nagbibigay sa iyo ng kakayahan upang tumugon sa mga emerhensiya.

Maging Bayani: Magkaroon ng Kumpiyansa, Matuto ng Mga Kasanayan sa Pagliligtas ng Buhay, Magsaya