Maging Bayani: Magkaroon ng Kumpiyansa, Matuto ng Mga Kasanayan sa Pagliligtas ng Buhay, Magsaya

 *MAGSASANAY NG HANDS-ONLY CPR *GUMAMIT NG MODEL AED *NARCAN/OVERDOSE EDUCATION


May mga Bayani ba sa iyong komunidad?

Mga lugar kung saan naganap ang mga kaganapan