Makialam!

Maging bahagi ng solusyon upang lumikha ng mas pantay na pangangalagang pangkalusugan sa iyong komunidad. Sama-sama, makakalikha tayo ng pangmatagalang pagbabago. Alamin kung paano ka maaaring makasali.

Mag-donate sa aming pantry/library!

Ang aming opisina ay may libreng pantry at library na magagamit sa aming mga kliyente. Ang iyong mga donasyon ay nagdudulot ng pagbabago sa kanilang buhay.
Clipart ng mga email na ipinapadala mula sa isang computer

Mag-sign up para sa aming e-News!

Nagpapadala kami ng buwanang update tungkol sa kung paano kami nagtatrabaho sa komunidad. Upang tingnan ang mga nakaraang artikulo, i-click ang button sa ibaba.
Clip art ng isang tao na gumagamit ng computer para maghanap

Maging Social Media Ambassador!

Gamitin ang iyong sariling social network upang maikalat ang balita tungkol sa aming gawain sa komunidad! Tulungan kaming magbahagi ng mga kwento at mensahe ng pantay na kalusugan sa aming komunidad sa pamamagitan ng iyong mga channel sa social media. Sa iyong tulong, maibabahagi namin ang epekto na ginagawa ng aming mga donor at partner.
Taong naglalagay ng mga barya sa isang asul na alkansya

Mag-donate!

Sa pamamagitan ng isang donasyon sa DHC, maaari mong suportahan ang iyong mga pinaka-mahina na kapitbahay at tiyakin na ang mga walang insurance ay may access sa mahahalagang pangangalagang pangkalusugan.