Ikinokonekta ng Access sa DuPage ang mababang kita at walang insurance na mga residente ng DuPage County sa abot-kayang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga.

Maghanap ng Intake Agent

Piliin lamang ang lungsod kung saan ka nakatira at makipag-ugnayan sa ahente na pinakamalapit sa iyo. Mangyaring tawagan ang lahat ng mga lokasyon upang matiyak na sila ay bukas at tumatanggap ng mga aplikasyon. Pakitingnan ang ibaba ng page para sa isang mapa ng mga lokasyon ng intake.