Social Media

Maging bahagi ng solusyon upang lumikha ng mas pantay na pangangalagang pangkalusugan sa iyong komunidad. Sama-sama, makakalikha tayo ng pangmatagalang pagbabago. Alamin kung paano ka maaaring makasali.

Clip art ng isang tao na gumagamit ng computer para maghanap

Maging Social Media Ambassador!

Gamitin ang iyong sariling social network upang maikalat ang balita tungkol sa aming gawain sa komunidad! Tulungan kaming magbahagi ng mga kwento at mensahe ng pantay na kalusugan sa aming komunidad sa pamamagitan ng iyong mga channel sa social media. Sa iyong tulong, maibabahagi namin ang epekto na ginagawa ng aming mga donor at partner.