Informacje finansowe

Jako publiczna organizacja charytatywna 501(c)(3), DHC (EIN 36-4448208) jest zaangażowana w poprawę stanu zdrowia naszej społeczności poprzez opracowywanie innowacyjnych i opartych na współpracy podejść do złożonych problemów. Ostrożnie zarządzamy naszymi zasobami finansowymi, przeznaczając 94,81 TP3T przychodów na opiekę nad pacjentem. Chociaż jest to koalicja publiczno-prywatna, większość naszych funduszy pochodzi ze źródeł pozarządowych – każdy dolar odpowiada ponad dziesięcioma dolarami przekazanymi na usługi świadczone przez każdy szpital DuPage i tysiące lekarzy-wolontariuszy.


Zdobywanie zaufania poprzez staranne zarządzanie!