Ikinokonekta ng Access sa DuPage ang mababang kita at walang insurance na mga residente ng DuPage County sa abot-kayang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga.

Intake Agents - maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa Access DuPage!

Kamay na may hawak na halaman

Form ng Intake

Papel Pinwheel

Mabuting Samaritano at Palayain

Papel na eroplano

Mga Halimbawa ng Patunay

Screen ng Computer

2023 Federal Poverty Guidelines