Sa loob ng 20 taon, nagbigay kami ng abot-kayang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa mababang kita, walang insurance na mga residente ng DuPage County.

Ang DHC, kasama ang aming mga kasosyo at libu-libong boluntaryo, ay nagbubukas ng mga pinto sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga pamilyang mababa ang kita sa pamamagitan ng paglikha ng mga makabagong programa na nag-uugnay sa mga pasyente sa mataas na kalidad na pangangalaga. Naniniwala kami na ang aming buong komunidad ay umunlad kapag ang lahat ay sapat na malusog upang magtrabaho at alagaan ang kanilang mga pamilya. Ginagawang posible ng aming mga kasosyo ang pananaw na iyon.

Ang aming mga Kasosyo