Ginagawa ng DuPage Health Coalition na naa-access ang pangangalagang pangkalusugan para sa lahat

Tingnan ang orihinal na artikulo dito

Ni: Joy Kleinhans, NCTV17
Na-publish: Hulyo 18, 2023 sa 9:55 AM CDT

Sa DuPage Health Coalition (DHC), naniniwala sila na ang mga komunidad ay umuunlad kapag ang lahat ng residente ay sapat na malusog upang magtrabaho, alagaan ang kanilang mga mahal sa buhay, at mamuhay nang hindi gaanong nag-aalala tungkol sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ang hanay ng mga programang pangkalusugan na nakasentro sa pasyente ng DHC ay tumitiyak na ang mabuting kalusugan ay abot-kamay ng mga kapitbahay na ang kita at katayuan ng seguro ay maaaring makompromiso ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan. Salamat sa kanilang mga collaborative partnership, 69,000 sa ating mga kapitbahay ang nagkaroon ng pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila sa nakalipas na 22 taon.

Ang likas na pagtutulungan ng mga pakikipagtulungan ng DHC sa mga ospital, mga lugar ng pagpapatala, mga tagapagbigay ng medikal, at mga miyembro ng komunidad ay kahanga-hanga. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pangunahing pangangalaga, espesyalidad na pangangalaga, parmasya, at mga serbisyo sa ospital, pinapalaki ng DHC ang epekto ng bawat dolyar na ginagastos sa mga direktang gastos, na may higit sa $10 sa mga naiambag na serbisyo.

Nakatuon ang DuPage Health Coalition sa mga programang pangkalusugan na nakasentro sa pasyente

Ang Silver Access premium na programa ng tulong ay partikular na mahalaga sa pagtulong sa mga pamilyang limitado ang kita na bumili ng mataas na kalidad na insurance, tinitiyak na mayroon sila ng saklaw na kailangan nila para sa kanilang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Bukod pa rito, ang DuPage Dispensary of Hope, na nagbibigay ng access sa mahigit 370 na gamot para sa mga miyembro ng komunidad na hindi nakaseguro, ay isang mahalagang mapagkukunan sa pagpapabuti ng mga resulta ng kalusugan.

ng DHC Pangangalaga sa Utang Medikal Ang DuPage program ay gumagamit ng isang team ng mga bilingual na navigator sa kalusugan na tumutulong sa mga pasyente na mag-aplay para sa medikal na kaluwagan sa utang, magpatala sa segurong pangkalusugan, at kumonekta sa iba pang mga mapagkukunang nakakaapekto sa kalusugan tulad ng tulong sa pagkain, suporta sa pabahay, at pangangalaga sa kalusugan ng bibig at isip. Nakikipagtulungan din ang DHC sa pambansang nonprofit na RIP MD at mga lokal na kasosyo sa kalusugan upang tukuyin at patawarin ang natitirang utang na medikal para sa mga pamilyang mababa at katamtaman ang kita dito sa DuPage County. Ang mga maingat na tagapangasiwa ng mga naibigay na mapagkukunan, 95% ng mga pondo na iginawad sa DHC ay direktang napupunta sa pangangalaga ng pasyente. Ang mga hakbangin na ito ay nagpapakita ng isang holistic na diskarte sa pagtugon sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan at kapakanan ng mga indibidwal.

Kapuri-puri ang dedikasyon ng DuPage Health Coalition sa pagpapabuti ng access sa pangangalagang pangkalusugan at pagtugon sa utang na medikal. Dahil sa kanilang maingat na pangangasiwa, 95% ng mga pondong iginawad sa DHC ay direktang napupunta sa pangangalaga ng pasyente. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programang pangkalusugan na nakasentro sa pasyente at pagtaguyod ng mga collaborative na partnership, ang DHC ay gumagawa ng makabuluhang pagkakaiba sa buhay ng mga kapitbahay nito sa DuPage County.

Spotlight tinanggap si Kara Murphy, Presidente ng DuPage Health Coalition at Annette Kenney, Chief Strategy Officer ng NorthShore-Edward-Elmhurst Health.