Ang aming opisina ay bukas nang personal tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes mula 8am hanggang 12pm at 1pm hanggang 4pm

Sa DuPage Health Coalition, isang nonprofit na organisasyon, ang aming layunin ay tulungan ang aming mga miyembro na makakuha ng access sa mataas na kalidad na pangangalagang pangkalusugan. Nakikipagsosyo kami sa mga ospital, doktor, at mga grupo ng komunidad upang magbigay ng mas mahusay na pangangalaga. Ang aming mga programa ay tumutulong na panatilihing malusog ang mga residente, anuman ang kanilang kakayahang magbayad. Interesado na matuto pa? Mag-click sa ibaba upang makita ang aming flyer!

Available din ang flyer ng DuPage Health Coalition sa Albaniano, Arabic, Burmese, Farsi, Hindi, Polish, Urdu, at Vietnamese.

Kami ay isang non-profit, HINDI isang programa ng gobyerno.

Wala sa aming mga programa ang nasa ilalim ng pampublikong bayad para sa mga layunin ng imigrasyon.

Nag-aalok kami ng abot-kayang pangangalagang pangkalusugan para sa mga hindi nakasegurong residente ng DuPage County.

Iginagalang namin ang iyong privacy. Ang impormasyon ay ibinabahagi lamang upang i-coordinate ang iyong pangangalagang pangkalusugan.

ATING MGA PROGRAMA

Ikinokonekta ng Access sa DuPage ang mababang kita at walang insurance na mga residente ng DuPage County sa abot-kayang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga.

Ikinokonekta ng Access sa DuPage ang mababang kita at walang insurance na mga residente ng DuPage County sa murang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pangunahing pangangalaga, espesyalidad na pangangalaga, pagsusuri, at gamot.

Nagbibigay ang Silver Access ng tulong pinansyal sa mga pamilyang may mababang kita na bumibili ng health insurance sa marketplace ng Affordable Care Act.

Nagbibigay ang Silver Access ng tulong pinansyal sa mga pamilyang may mababang kita na bumibili ng health insurance sa marketplace ng Affordable Care Act.

Nag-aalok ang DuPage Dispensary of Hope ng mga kwalipikadong pasyenteng hindi nakaseguro ng ilang mga gamot nang walang bayad.

Nag-aalok ang DuPage Dispensary of Hope ng mga kwalipikadong pasyenteng hindi nakaseguro ng ilang mga gamot nang walang bayad.