Ginawaran ng DuPage Health Coalition ang $50,000 para sanayin ang mga ER Physician sa lugar

Ang DuPage Health Coalition ay tumatanggap ng $50,000 mula sa DuPage County upang sanayin ang mga ER physician

Ang DuPage County Heroin/Opioid Prevention and Education (HOPE) Taskforce ay nag-anunsyo ng paggawad ng mga gawad na may kabuuang $100,000 upang palawakin ang mga kakayahan nito sa paglaban sa krisis sa opioid sa County.

Ang mga grant awardees at isang maikling paglalarawan ng bawat proyekto ay kinabibilangan ng:

  •  DuPage Health Coalition – $50,000. Dadagdagan ng mga pondo ang bilang ng mga doktor ng kagawaran ng emerhensiya ng DuPage County na sertipikadong mangasiwa ng paggagamot na tinulungan ng gamot (MAT) para sa mga sakit sa paggamit ng opioid.
  • I-access ang Community Health Network – $30,412. Ang grant ay magbibigay-daan sa pagpapalawak ng mga serbisyo ng MAT sa Access Family Health Center sa West Chicago.
  • Ang Edward Foundation – $19,588. Gagamitin ang pagpopondo upang lumikha ng mga bagong grupo ng pagbawi ng suporta ng kapwa sa DuPage County.

"Ang mga opioid at substance use disorder ay patuloy na kumikitil ng napakaraming buhay," sabi ni Greg Hart, HOPE Taskforce Co-chair. “Lalawakin ng aming mga bagong kasosyo sa grant ang mga pagsusumikap ng DuPage na labanan ang epidemya na ito sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon na gumagamit ng pampubliko, pribado at non-profit na pakikipagsosyo."

Ang mga panukala ay nagsisilbi sa mga residente ng DuPage County at umaayon sa Framework ng HOPE Taskforce: bawasan ang access sa mga gamot; bawasan ang paggamit at maling paggamit ng opioid; dagdagan ang tugon sa labis na dosis; magbigay ng pinagsamang pangkaisipang kalusugan at paggamit ng substance na paggamot at pagbawi; at tugunan ang pag-iwas at edukasyon sa paggamit ng sangkap.

"Tinatanggap namin ang pagkakataong palalimin ang pakikipagtulungan sa mga kasosyong ito habang nagsisikap kaming bawasan ang epekto ng epidemya ng opioid sa DuPage County," sabi ni Dr. Lanny Wilson, HOPE Taskforce Co-chair.

Ang grant na pagpopondo ay ginawang posible ng DuPage County Board, na sumang-ayon na magbigay ng $100,000 taun-taon upang suportahan ang gawain ng HOPE Taskforce.

Mag-iwan ng Tugon