Nakikilahok ang Daily Herald sa Community Face Mask Project

Mga Promosyon ng Community Face Mask Project

Inilathala ng Daily Herald ang artikulong ito tungkol sa Community Face Mask Project! Nagpapasalamat kami sa kanila sa pakikilahok at pagpapalaganap ng salita. Mag-click dito upang bisitahin ang artikulo bilang orihinal na nai-publish sa Daily Herald Website.

Tulungan ang iyong mga kapitbahay sa DuPage na manatiling ligtas sa Community Face Mask Project!

Isinumite ng DuPage Health Coalition

Tinanong kamakailan ng DuPage Health Coalition ang kanilang mga pasyente kung kailangan nila ng mga face mask at sa loob lamang ng 24 na oras mahigit 2,500 mask ang hiniling. Mayroong mga kahilingan para sa parehong mga matatanda at bata. Alam ng DuPage Health Coalition na maraming tao ang gustong tumulong na matiyak na ang bawat isa ay may personal na kagamitan sa proteksyon upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga pamilya. Ang Community Face Mask Project ay inorganisa upang mangolekta ng mga cloth mask na ibibigay sa mga lokal na pamilya at nonprofit na organisasyon.

Kung gusto mong tumulong, bisitahin ang accessdupage.org upang matutunan kung paano gumawa o bumili ng mga maskara at/o magbigay ng suportang pinansyal. Maaari kang gumawa ng walang kontak na paghulog ng mga donasyon ng cloth mask o ipadala ito sa DuPage Health Coalition, c/o Community Face Mask Project, 511 Thornhill Drive, Suite C, Carol Stream, IL 60188. Maaari ka ring bumili ng mask sa pamamagitan ng Amazon o Target na listahan ng nais ng DuPage Health Coalition. Ihahatid ang iyong binili sa tanggapan ng Carol Stream. Interesado ka ba na kumilos ang iyong ahensya bilang drop-off site? Makipag-ugnayan kay Kara Murphy, presidente ng DuPage Health Coalition, sa pamamagitan ng website o tumawag sa opisina sa (630) 510-8720.

Mag-iwan ng Tugon