ကျွန်ုပ်တို့သည် DuPage ကောင်တီရှိ ဝင်ငွေနည်းသော၊ အာမခံမရှိသောနေထိုင်သူများအတွက် တတ်နိုင်လောက်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို နှစ်ပေါင်း 20 နှစ်ကြာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။

DHC သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာနှင့်အတူ လူနာများအား အရည်အသွေးမြင့်မားသောစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် ဆန်းသစ်သောအစီအစဉ်များကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် တံခါးဖွင့်ပေးပါသည်။ လူတိုင်းသည် အလုပ်နှင့် မိသားစုကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် လုံလောက်သော ကျန်းမာနေချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံး ကြီးပွားတိုးတက်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ထိုအမြင်ကို တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များ