သူရဲကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန်- ယုံကြည်မှုရရှိရန်၊ အသက်ကယ်စွမ်းရည်များကို လေ့လာပါ၊ ပျော်ရွှင်ပါ။

 *လက်ဖြင့်သာ လေ့ကျင့်ခြင်း CPR *မော်ဒယ် AED *NARCAN/OVERDOSE ပညာရေးကိုသုံးပါ။


သင့်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် သူရဲကောင်းများ ရှိပါသလား။

အဖြစ်အပျက်များ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နေရာများ