Larawan ng Logo ng DuPage Health Coalition

Lahat ng aming paparating na kaganapan:

LIBRENG Resource Fair noong 12/10/2022:

Tingnan ang flyer ng kaganapan dito

Kailan: Sabado ika-10 ng Disyembre, 10 AM hanggang 1 PM
saan: 511 Thornhill Drive Suite E, Carol Stream

Matuto nang higit pa tungkol sa mga mapagkukunang inaalok:

I-access ang DuPage

Silver Access

HAF (InglesEspanyol)
Mangyaring magdala ng pinakabagong mga tax return + W2, 30 araw na pay stub, mga utility bill para sa patunay ng address, at Kasunduan sa Pag-upa kung nangungupahan ka

LIHEAP (InglesEspanyol)
LIHWAP (InglesEspanyol)
Mangyaring magdala ng: Katibayan ng kita para sa lahat ng miyembro ng sambahayan sa nakalipas na 30 araw, Mga Social Security card para sa lahat ng miyembro ng sambahayan o ITIN, Maaaring tumulong ang DuPage County sa mga kliyenteng walang mga numero ng Social Security sa pamamagitan ng pagkuha ng numero ng ITIN para sa aplikasyon, Mga Utility Bill (gas, kuryente, tubig/sewer), at Kasunduan sa pag-upa kung nangungupahan ka

SSIP/IFSP (Espanyol+Ingles)