Our offices are open in person every Tuesday from 8 am – 12 pm and 1 pm – 4 pm!

It’s Flu Season, make sure you get your vaccination, learn more here!

DuPage Health Coalition, một tổ chức phi lợi nhuận, điều hành một số chương trình giúp người dân sống khỏe mạnh, bất kể khả năng chi trả của họ. Chúng tôi là sự hợp tác của các bệnh viện, bác sĩ và các tổ chức cộng đồng cùng hợp tác để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiệu quả và hiệu quả, giúp các gia đình có thu nhập thấp dễ dàng nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi? Nhấp vào bên dưới để xem tờ rơi của chúng tôi!

Tờ rơi DuPage Health Coalition cũng có sẵn trong Người Albanian, tiếng Ả Rập, Burmese, Farsi, Tiếng Hindi, Đánh bóng, Tiếng Urdu, and Tiếng Việt.

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận, KHÔNG PHẢI là một chương trình của chính phủ.

Không có chương trình nào của chúng tôi bị tính phí công cho mục đích nhập cư.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho những cư dân không có bảo hiểm của Quận DuPage.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông tin chỉ được chia sẻ cho mục đích điều phối chăm sóc sức khỏe của bạn.

CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA CHÚNG TÔI

Access DuPage kết nối Cư dân Quận DuPage có thu nhập thấp và không có bảo hiểm với các dịch vụ chăm sóc chính giá cả phải chăng.

Access DuPage kết nối Cư dân Quận DuPage có thu nhập thấp và không có bảo hiểm với các dịch vụ chăm sóc chính giá cả phải chăng.

Silver Access cung cấp trợ giúp tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp hơn mua bảo hiểm y tế trên thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

Cung cấp trợ giúp tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp hơn mua bảo hiểm y tế trên thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.

DuPage Dispensary of Hope cung cấp miễn phí cho những bệnh nhân không có bảo hiểm đủ điều kiện.

DuPage Dispensary of Hope cung cấp miễn phí cho những bệnh nhân không có bảo hiểm đủ điều kiện.