Tulong sa Pagkain at Mapagkukunan

Ang DuPage County ay may ilang pantry ng pagkain upang matulungan ang mga nangangailangan! Upang makahanap ng mga pantry na malapit sa iyo, ilagay ang iyong address sa mapa sa ibaba.

Bukod pa rito, maghanap ng mga pantry ng pagkain na malapit sa iyo dito, o maghanap sa mobile food pantry schedule dito.

SNAP/Food Stamps

Ang Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) (dating Food Stamps) ay tumutulong sa mga taong mababa ang kita at pamilya na bumili ng pagkain na kailangan nila para sa mabuting kalusugan. Maraming taong mababa ang kita ang kuwalipikado para sa mga benepisyong ito, maaaring magamit sa pamamagitan ng Illinois Link Card. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa at pagiging karapat-dapat, mag-click dito!

Paggawa ng Malusog na Pagpipilian sa Isang Badyet

Kumain. Ilipat. I-save. ay isang organisasyong tumutulong sa mga tao at sa kanilang mga pamilya na gumawa ng mas malusog na mga pagpipilian sa anumang badyet. Hanapin ang iyong malusog na pamumuhay sa Eat. Ilipat. I-save.!