Mga Mapagkukunan ng Trabaho

Pag-file para sa Unemployment

Alamin kung paano mag-file para sa kawalan ng trabaho sa pamamagitan ng website ng Illinois Department of Employment Security (IDES). Kasama rin sa site ang isang buod ng mga benepisyo, mga pagkakataon sa karera at paghahanap, at mga FAQ.

WorkNet DuPage

Ang WorkNet DuPage ay Career Center ng DuPage County na nagsisilbi sa mga naghahanap ng trabaho at employer. Nag-aalok sila ng maraming mapagkukunan para sa mga naghahanap ng trabaho at marami ring mga workshop at kaganapan sa buong taon.