Tài nguyên việc làm

Nộp đơn thất nghiệp

Tìm hiểu cách nộp đơn thất nghiệp thông qua trang web của Bộ An ninh Việc làm Illinois (IDES). Trang web cũng bao gồm một bản tóm tắt các lợi ích, cơ hội nghề nghiệp và tìm kiếm, và Câu hỏi thường gặp.

WorkNet DuPage

WorkNet DuPage là Trung tâm Hướng nghiệp của Quận DuPage phục vụ người tìm việc và nhà tuyển dụng. Họ cung cấp một số tài nguyên cho người tìm việc và cũng có nhiều hội thảo và sự kiện trong suốt cả năm.