Mga Mapagkukunan ng Pabahay

Mga DuPage Pad

Naghahanap ng matutuluyan? Ang DuPage Pads ay nasa isang misyon na wakasan ang kawalan ng tirahan, nakikipagtulungan sa mga pamilya at miyembro ng komunidad upang magbigay ng pansamantala at permanenteng pabahay.

DuPage County Housing Support & Self Sufficiency

Nagbibigay ang DuPage County ng pangmatagalan at panandaliang Pamamahala ng Kaso at limitadong tulong sa pabahay upang maiwasan at wakasan ang kawalan ng tirahan kapag may magagamit na pondo. Ang pagiging karapat-dapat para sa tulong sa pabahay ay tinutukoy ng mga magagamit na mapagkukunan ng pagpopondo.

Mga Karapatan sa Pabahay para sa mga Imigranteng Nangungupahan

Ang Latino Policy Forum ay lumikha ng isang malalim na gabay na sumasaklaw sa mga pangunahing karapatan at patakaran sa pabahay para sa mga immigrant na nangungupahan na naninirahan sa Illinois, anuman ang katayuan sa imigrasyon. Kabilang dito ang mga proteksyon ng nangungupahan, mga responsibilidad at obligasyon ng panginoong maylupa, at mga libreng mapagkukunan ng pabahay. Nag-aalok din ito ng mga paglalarawan ng mga legal na proseso at karapatan sa mga interpreter/tagasalin sa mga legal na paglilitis, gayundin ng iba pang paraan para ipagtanggol ng mga immigrant na nangungupahan ang kanilang mga karapatan at mag-ulat ng hindi pantay na pagtrato.

360 Mga Serbisyo sa Kabataan

Ipinagmamalaki ng 360 Youth Services na mag-alok ng pabahay sa mga kabataang nakakaranas ng Homelessness. Sa pamamagitan ng aming Emergency Youth Shelter, Transitional and Rapid Rehousing Programs, at Cornerstone Group Home, naglilingkod kami sa mga kabataang edad 13-24 at nakikipagtulungan sa mga kabataan upang tuluyang lumipat sa kalayaan. Ang aming mga programa ay gumagamit ng mga kasanayan sa Housing First at ang lente ng pagbabawas ng pinsala, pangangalaga na may kaalaman sa trauma; pinagtitibay namin ang mga indibidwal na BIPOC at LGBTQ at ginagamit ang positibong pag-unlad ng kabataan upang matulungan ang mga kabataan na ma-access ang pabahay, mga serbisyo ng suporta at mga kasanayan na kailangan upang maputol ang cycle ng Homelessness.