Mặt nạ & Thực hành Mặt nạ

Cách đeo khẩu trang

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), nhìn chung, bạn tương tác với người khác càng gần và lâu thì nguy cơ lây lan COVID-19 càng cao. Nếu bạn quyết định tham gia các hoạt động công cộng, hãy tiếp tục bảo vệ bản thân bằng cách thực hành các hành động phòng ngừa hàng ngày. Bất cứ khi nào có thể, hãy chuẩn bị sẵn khăn che mặt, khăn giấy và nước rửa tay có ít nhất cồn 60%. Xin vui lòng bấm vào các hình ảnh sau đây để phóng to.

Để biết thêm thông tin về cách thực hành vệ sinh khẩu trang an toàn, hãy truy cập trang web của CDC tại đây. Đối với bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến, xin vui lòng liên hệ Kara Murphy, Chủ tịch DHC, hoặc gọi cho văn phòng của chúng tôi tại (630) 510-8720.

Quan tâm đến việc hỗ trợ các nỗ lực tiêm chủng và PPE COVID-19 của chúng tôi bằng một khoản đóng góp? Xin vui lòng bấm vào đây!