Program Access DuPage zapewnia mieszkańcom hrabstwa DuPage o niskich dochodach i nieubezpieczonych dostęp do przystępnych cenowo usług podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak zarejestrować się w programie Access DuPage?

Nadal pracujemy zdalnie i jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci zapisać się do naszych niedrogich usług opieki zdrowotnej!

Sprawdź, czy kwalifikujesz się do Access DuPage tutaj.

Zapisujesz się po raz pierwszy?

Kliknij tutaj aby uzyskać listę agentów rejestracji w Twojej społeczności lub Kliknij tutaj jeśli chcesz, aby członek naszego zespołu skontaktował się z Tobą w celu uzupełnienia wniosku telefonicznie.

Jeśli minął ponad rok, odkąd jesteś członkiem programu Access DuPage…

Kliknij tutaj aby uzyskać listę agentów rejestracji w Twojej społeczności lub Kliknij tutaj jeśli chcesz, aby członek naszego zespołu skontaktował się z Tobą w celu uzupełnienia wniosku telefonicznie.

Przed spotkaniem dotyczącym ponownej rejestracji pamiętaj, aby przygotować następujące elementy:

 • Paszport
 • Identyfikator stanu
 • Prawo jazdy
 • Konsularny Matricula

Przynieś kopie wszystkich dokumentów, które dotyczą sytuacji dochodowej twojego gospodarstwa domowego:

Należą do nich między innymi:

 • Kopie odcinków wypłaty z ostatnich 6 tygodni
 • Pismo o przyznaniu świadczeń z zabezpieczenia społecznego i/lub emerytura
 • Oświadczenie o bezrobociu
 • Pomoc dzieciom
 • Jeśli jesteś samozatrudniony: Ostatnie federalne zeznania podatkowe i ostatnie wyciągi bankowe z ostatnich 2 miesięcy wykazujące dochód.
 • Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie w gotówce: Pismo od pracodawcy wskazujące przepracowane godziny, kwotę płaconą za godzinę, adres pracodawcy, imię i nazwisko kierownika oraz numer telefonu kierownika. Jeśli rozliczasz się z podatków, możesz również skorzystać z najnowszych federalnych zeznań podatkowych oraz kopii dwumiesięcznych wyciągów bankowych.
 • Jeśli nie masz dochodów: Dowód dochodów osoby/osób pomagających Ci finansowo oraz napisany przez nią list poparcia.

Podaj JEDNĄ z następujących informacji:

 • Rachunek za media (musi być aktualny i wystawiony w ciągu ostatnich 60 dni)
 • Prawo jazdy lub dowód osobisty (tylko jeśli wydano je w ciągu ostatnich 30 dni)
 • Aktualny najem lub dowód aktualnej hipoteki
 • Jeśli obecnie mieszkasz w PADS lub innym schronisku, potrzebujemy listu na papierze firmowym organizacji stwierdzającego, że obecnie mieszkasz w ich programie

Jeśli mieszkasz z kimś innym i nie masz żadnego z wymienionych powyżej dokumentów potwierdzających adres, podaj następujące informacje:

 • Dostarcz list od osoby, z którą mieszkasz, wskazując, że mieszkasz z nią.
 • Niech osoba pisząca list dostarczy na swoje nazwisko jeden z powyższych dokumentów adresowych.

Każda osoba ubiegająca się o Access DuPage musi wypełnić poniższy formularz i przesłać go wraz ze swoimi aplikacjami. Członkowie rodziny, którzy ubiegają się o Access DuPage, ale nie mogą osobiście przybyć na spotkanie z powodu pracy lub innych obowiązków, mogą podpisać ten formularz i poprosić osobę, która uczestniczy w spotkaniu, aby przyniosła go ze sobą.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz Dobrego Samarytanina i uwolnienia

 • Każdy wnioskodawca będzie musiał podpisać kopię formularza wydania informacji, a także zawiadomienie o zrzeczeniu się immunitetu zgodnie z Ustawą Dobrego Samarytanina.
 • Formularze te są dostępne na tej stronie internetowej i można je wydrukować w dogodnym dla Ciebie czasie, jeśli każdy członek nie może umówić się na spotkanie. Wnioski otrzymane bez wypełnionej kopii dwóch wymienionych formularzy nie będą rozpatrywane do czasu otrzymania formularzy.

Access DuPage dokłada wszelkich starań, aby szanować prywatność wnioskodawców i nie udostępnia rutynowo określonych informacji o osobach rejestrujących się innym agencjom, z wyjątkiem ustalenia uprawnień lub zabezpieczenia leczenia.

Chociaż ta lista zawiera większość dokumentów, których Access DuPage zazwyczaj żąda w celu udokumentowania dochodów, w pewnych okolicznościach Access DuPage może zażądać alternatywnych informacji w celu wykazania środków finansowych. Jeśli masz pytania dotyczące tych formularzy, zapoznaj się z przykładami dokumentów dowodowych w formacie PDF.