Mga Mapagkukunan ng Pangangalagang Pangkalusugan

Midwestern

Midwestern University Eye Institute

Ang Midwestern University Eye Institute ay ang iyong pinagmumulan ng pambihirang pangangalaga sa mata na may abot-kayang halaga. Ang Eye Institute ay may makabagong mga silid sa pagsusuri upang magbigay ng mga pangangailangan sa pangangalaga sa mata ng komunidad. Ang pambihirang at natatanging teknolohiya ay gagamitin ng aming mga miyembro ng faculty ng Midwestern University na mga lisensyadong Doctor of Optometry din upang magbigay ng komprehensibong pangangalaga sa mata at paningin. Bilang isang full service na klinika sa mata at pangitain, ang Eye Institute ay nagbibigay ng komprehensibong pagsusuri sa mata, salamin at contact lens, at mga pagsusuri at paggamot sa sakit. I-click ang larawan para matuto pa.

Medicaid

Ang libreng saklaw ng pangangalagang pangkalusugan ay ibinibigay sa pamamagitan ng estado ng Illinois para sa mga nakakatugon sa ilang partikular na alituntunin sa kita at iba pang mga kwalipikasyon. Upang makita kung kwalipikado ka at upang matuto nang higit pa tungkol sa programa, i-click ang larawan.

Illinois Lahat ng Bata

Ang All Kids ay programa ng Illinois para sa mga bata na nangangailangan ng komprehensibo, abot-kaya, segurong pangkalusugan, anuman ang katayuan sa imigrasyon o kondisyon ng kalusugan at nagbibigay ng kumpletong insurance sa kalusugan para sa iyong anak. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging karapat-dapat at kung paano mag-aplay, mag-click dito!

Logo ng DuPage County Health Department

DuPage County Health Department

Ang Kagawaran ng Kalusugan ng DuPage County ay isang mahusay na mapagkukunan para sa mga tanong sa pampublikong kalusugan, pagsusuri at paggamot sa kanser sa suso at servikal, paggamot sa tuberculosis, pagbabakuna sa mga nasa hustong gulang, mga serbisyo sa HIV, pagtigil sa tabako, atbp.

ACCESS Community Health Network

Ang Access Community Health Network, na may tatlong klinika sa DuPage County (na matatagpuan sa Bloomingdale, West Chicago, at Addison), ay nagbibigay ng mga serbisyong medikal sa mga pinababang rate para sa mga indibidwal na hindi makabayad ng mas mataas na gastos, lalo na ang mga pasyenteng walang health insurance. Tinatanggap din nila ang mga naka-enroll sa Medicaid at nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya.

Logo ng Pangangalagang Pangkalusugan ng VNA

Pangangalaga sa Kalusugan ng VNA

Ang VNA Health Care, na may dalawang klinika sa DuPage County (na matatagpuan sa Carol Stream at Bensenville), ay nagbibigay ng mga serbisyong medikal sa pinababang halaga para sa mga indibidwal na hindi makabayad ng mas mataas na gastos, lalo na ang mga pasyenteng walang health insurance. Tinatanggap din nila ang mga naka-enroll sa Medicaid at nagbibigay ng mga serbisyo sa screening ng kanser sa suso at servikal.